dinsdag 28 januari 2014

Natuur / natuur

Kunstruimte Kuub, Utrecht

 Kuub, Utrecht


Het geheim van de kunst is de natuur te verbeteren’ 
 Voltaire (1694-1778)


Zolang er beeldende kunst bestaat is de kunstenaar geïnteresseerd in de relatie tussen de mens als maker van beelden en de plaats die hij heeft in het universum. Van de eerste grottekeningen tot de huidige vormen van kunst tracht hij een emotioneel verslag te geven van zijn houding ten opzichte van de natuur. 
De  tentoonstelling ‘natuur/natuur’  heeft als uitgangspunt de verschillende visies van de deelnemende kunstenaars op de natuur, zoals die zich aan de mens toont. De vraag die hierbij gesteld wordt is of het mogelijk is de natuur realistisch te verbeelden of is er in elke verbeelding sprake van manipulatie.

Het begrip ‘natuur’ roept nog altijd een beeld op dat ontstond in de 17e eeuw en uitging van het arctische boerenlandschap en het romantische bosgezicht. Toonaangevend in die eeuw waren de schilders Jan van Goyen, Salomon van Ruysdael en Meindert Hobbema. Deze kunstenaars gingen uit van een waarheidsgetrouwe weergave van het onderwerp. De traditie die zo werd gevormd werd opnieuw weergegeven in de overgang van de 19e naar de 20e eeuw door schilders verenigd in de Groningse groep De Ploeg, de Bergense- en Larense School. Na-oorlogse schilders als Gerrit Benner en Eugene Brands werkten in een neo-expressionistische richting aan de verbeelding van het landschap.

In de afgelopen jaren is de natuur in verschillende tentoonstellingen een centraal onderwerp geweest. De grote presentatie in het Haags Gemeentemuseum met als titel  ‘Ja Natuurlijk’ spant hierbij de kroon, maar ook in kleinere exposities in de provincies met de titels ‘het Groene Gemak', ‘Winterbloemen’, ‘Hortus Concluses’ en ‘Nature Now’ werd een beeld geschetst van de imposante natuur die ons omringt.
Duidelijk is echter dat het beeld van de natuur gekanteld is; de website Next Nature van de TU in Eindhoven illustreert die verandering in de beeldvorming. Deze site meent dat we de natuur niet meer moeten zien als een onveranderlijk fenomeen. Een citaat uit deze site luidt: ‘met de aandrang die de mens heeft zijn omgeving vorm te geven – our urge to design our environment – scheppen we een nieuwe natuur die net zo onvoorspelbaar is als altijd: genetische verrassingen, schitterend mooie zwarte bloemen en electrobiologisch gestuurde plantengroei’.
Die ontwikkelingen stelt de kunstenaar in staat opnieuw zijn relatie met de ‘natuur’ ter bezien en hoe die om te zetten in schilderkunstige verbeeldingen.
Het is deze constatering die heeft geleid tot het voorstel van de tentoonstelling ‘natuur/natuur’ . Uitgaande van het bovenstaande bestaat het concept uit bijdragen van kunstenaars die reflecteren op een min of meer ‘klassieke’ wijze op de oorspronkelijke natuur én kunstenaars die in hun werk komen tot verbeelding van de ‘artificiële’ natuur.

Koos van Duinen, 2013
curator natuur/ natuur

Zaaloverzicht tentoonstelling Natuur/natuur


http://www.cultuurbewust.nl/kunst-84622-natuurnatuur-toont-positieve-gedachte/