zaterdag 7 februari 2015

Smoking KillsNederland is één van de meest vervuilde landen in Europa. Wij lopen achter. Waarom eigenlijk?

Op de Maasvlakte staan twee nieuwe kolencentrales. De natuur in de Zuid-Hollandse duinen, de grijze duinen en de kustheide, wordt onherstelbaar beschadigd door uitstoot van stikstof. 

In deze duinen vinden al jarenlang overschrijdingen plaats van de stikstofnorm.  De uitstoot van stikstof zorgt voor een flinke vergrassing in de duinen, waardoor typerende planten en dieren van de duinen, die nu al sterk zijn teruggedrongen, helemaal zullen verdwijnen. Ook zullen er nog meer brandnetels groeien en verdwijnen zeldzame vlinders, bijen en bepaalde dier- en vogelsoorten. Het heeft grote gevolgen voor het klimaat en de luchtkwaliteit. 

Hoe kun je dit zware aangenaam licht maken?