maandag 15 juni 2015

'in de ontreddering de kalmte bewaren'


  projectruimte circa... dit 

projectruimte circa... dit

Broeikas voor Vincent
2015
mixed media
40 x 40 x 50 cmin de ontreddering de kalmte bewaren
37 antwoorden op Vincent van Gogh’s laatste, niet verstuurde brief en niet afgemaakte schilderij 

Toen Vincent van Gogh zichzelf op zondag 27 juli 1890 dodelijk verwondde, droeg hij een onaffe en nooit verstuurde brief aan zijn jongere broer Theo op zak. De laatste brief die Vincent nog wel aan Theo stuurde is gebaseerd op deze onvoltooide brief en is gedateerd woensdag 23 juli 1890.  De toon in de onvoltooide brief is een heel andere dan die in de wel verstuurde. Vincent maakte zich in de onvoltooide brief druk over het gebrek aan belangstelling voor de werken van eigentijdse kunstenaars. Die barre tijden voor de kunsten lijken vandaag teruggekeerd.

De woorden uit de tentoonstellingstitel ‘in de ontreddering de kalmte bewaren’ zijn ontleend aan een passage uit het midden van de onvoltooide brief: ‘[…] dat jij [Theo] via mij deel hebt aan de prodúktie van sommige doeken die zelfs in de ontreddering de kalmte bewaren.’  De brief eindigt met de zinnen: ‘Wel, mijn werk, daarvoor riskeer ik mijn leven, en het heeft me de helft van mijn verstand gekost, […]. Maar wat wil je …’ Hier houdt de brief op. Aan alle 37 deelnemers aan de tentoonstelling op de eerste verdieping van circa dit… werd gevraagd de onvoltooide brief van Vincent te beantwoorden, te beginnen met de woorden: ‘Waarde Vincent, Beste Vincent, Hi Vincent,’ en dan: … ‘dank voor je brief…’ etc.’ Naast deze 37 brieven toont de tentoonstelling van de meeste van de 37 kunstenaars een speciaal voor de tentoonstelling gemaakt beeldend of literair werk dat een antwoord geeft op de onafgemaakte brief, en de daarmee nauw samenhangende geestesgesteldheid van Vincent. Ook was het mogelijk te reageren op ‘Boomwortels’, het laatste, niet voltooide schilderij van Vincent van Gogh uit juli 1890.